Osobista wizja kultury brytyjskiej (Personal vision of the British culture)

Napisz proszę 10 zdań, które według Ciebie prawdziwie opisują kulturę brytyjską. Pamiętaj, że liczy się samodzielna praca, wiedza i obserwacje.

Write 10 sentences which in your opinion describe the true nature of the British culture. Remember that the most important are personal effort, knowledge and observation.