4. Ordering food

Imagine that you are in a restaurant and you want to order some food. Write a dialogue between you and the waiter. Use the phrases from the previous exercise.

[Wyobraź sobie, że jesteś w restauracji i chcesz zamówić jedzenie. Napisz dialog pomiędzy Tobą i kelnerem. Użyj zwrotów z poprzedniego ćwiczenia.]