O kulturze zakupowej w GB (About GB shopping culture)

Niniejszy link zawiera krótki aczkolwiek treściwy opis typowych dla brytyjskiej kultury zakupowej fenomenów. Na końcu lektury znajduje się link do rozbudowanego słowniczka - idealnego aby wzbogacić swoją wiedzę o ważny element językowej praxis. 

Attached link includes short but substancial description of some phenomena familiar to the British shopping culture. At the end of the description there is a extensive dictionary - perfect to enrich one's knowledge in the field of language praxis.