Słowniczek zakupowy (Shopping vocabulary)

Niniejszy link zawiera dostęp do słów i podstawowych konstrukcji zdaniowych, związanych z tematem zakupów, osadzonym na tle kultury brytyjskiej. Cheers!  

Attached link includes words and basic formulas/statements related to the topic of the British shopping culture. Cheers!