21 najbardziej popularnych prezentów w UK (21 most popular gifts in Britain)

Poniższy link zawiera dostęp do strony zawierającej grafikę i opis najbardziej popularnych prezentów w Wielkiej Brytanii. Zapoznaj sie z poniższym linkiem dokładnie i postaraj się zrobić zadanie przewidziane do niniejszego tematu.

Attached link directs you to a site which includes graphics and descriptions of the most popular gifts in the UK. Please try to get familiar with those materials and try to complete the assigment.