3. How much Americans spend on Halloween

A very interesting article on how much Americans spend on Halloween and how they spend the holiday. It might be difficult but really worth reading!

[Bardzo ciekawy artykuł dotyczący tego, ile Amerykanie wydają w czasie Haloween oraz tego jak spędzają to święto. Może być dość trudny, ale jest naprawdę warty przeczytania!]