When you are in Britain, you have to try some traditional food at one of the restaurants! Here are some useful phrases that you could use when ordering food.

[Kiedy jesteśmy w Wielkiej Brytanii, po prostu trzeba spróbować któregoś z tradycyjnych dań w restauracji! Tu znajdziecie przydatne frazy, które mogą zostać użyte podczas zamawiania jedzenia.]